FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Data:

 NABYWCA:

Imie i nazwisko:……………………………………

Adres:………………………………………………

Email:………………………………………………

Numer zamówienia:……………………………….

 

Nazwa zwracanego produktu:……………………………………………………………

Data zakupu:………………………..

Oświadczam, ze rezygnuje z zakupionego towaru w firmie xyzNET Marlena Nieżorawska

i proszę o zwrot pieniędzy na konto:

.....................................................................................

.....................................................................................

(w przypadku braku konta, proszę podać adres, pod który pieniądze maja zostać wysłane przekazem)

 

Towar odsyłam nieuszkodzony, nieużywany  na adres biura:

xyzNET Marlena Nieżorawska

Ul. Gniewska 18/12

81-047 Gdynia

 

 

Podpis

…………………………………………………..

 

 

*niepotrzebne skreślić